מה צריך לעשות בכדי לממש צוואה שנחתמה על ידי עדים?

תוכן עניינים

צוואה במדינת ישראל יכולה להיערך בארבע דרכים, ביניהן הדרך המצריכה את נוכחותם של שני עדים. צוואה מסוג זה נעשית לרוב באמצעות הסיוע של עורך דין לדיני משפחה, שעוזר בהבנת המסמך הקרוי צוואה ומאפשר את מימושה על פי החוק, מתוך רצון להביא לידי ביטוי את רצונו של המנוח טרם פטירתו באופן המהימן ביותר.

מהי צוואה בנוכחות עדים?

חשוב להדגיש, כי העדים שנמצאים במעמד החתימה על הצוואה, אינם מחויבים להביע דעה או כל אמירה הנוגעת לתוכן הצוואה. מטרתה של צוואה בעדים היא להקנות תוקף להצהרה של נותן הצוואה, כלומר ששני האנשים המגיעים בכדי להעיד ערבים לכך כי תוכנה, יהא אשר יהא, נוסח בהתאמה לרצונו העצמאי של החותם ולכן היא משקפת את מחשבתו הצלולה, אשר איננה תלויה באיש.

צוואה מסוג זה, נחשבת כיום למבוקשת ביותר, אך חשוב להבין עד כמה מדובר בנושא נפיץ ורגיש ומדוע חשוב לשכור את שירותיו של פרקליט מומחה לדיני משפחה, הן בשלב הניסוח של הצוואה והן כאשר עולה הצורך לממש אותה, לאחר הפטירה.

מי יכולים לשמש כעדים?

יש להדגיש שכפי שנכתב מעלה, שני העדים נקראים על מנת להצהיר כי הצוואה תקפה וכי המנוח מצווה על פי רצונו האמיתי. מסיבה זו, לצורך החתימה על צוואה בעדים חשוב לבחור באנשים שהם נטולי כל אינטרס באשר לתוכן הצוואה ולעזבונו של המנוח, שהרי במידה שלמי מהם ישנו אינטרס בנוגע לרכושו של המנוח, הרי שהוא לא יכול להעיד באופן ישר והוא מהווה עד שקר. העדים עצמם חייבים להיות מעל גיל שמונה עשרה וכמובן – לא להיות כלולים בצוואה עצמה, או להיות מקושרים בדרך כל שהיא לאנשים שהם בעלי עניין בעיזבון, או להיות בעלי עניין בעיזבון בעצמם, כאמור.

הליווי המשפטי לכל אורך התהליך, לרבות בדיקת העדים עצמם, הוא חיוני במיוחד בעיקר מכורח העניין הזה ורגישותו, כפי שהיא עלולה להתגלות בהמשך הדרך, כאשר תגיע העת לממש את הצוואה. כל הפעולות הכרוכות בחתימה על הצוואה, חייבות להתרחש במועד אחד ולא להתפרש על פני כמה וכמה תאריכים. המטרה היא להקנות תקפות לצוואה ולא לתת אפילו אפשרות קטנה להטיית העדים, או להטלת רבב בכשירות הצוואה עצמה.

מימוש צוואה שנערכה בנוכחות עדים

צוואות בישראל עלולות להיפסל מסיבות שונות ולכן תפקידו של עורך דין לדיני המשפחה, המלווה את היורשים ועוד לפני כן – את המצווה בעצמו ואת העדים שלו, הוא לערוך את הצוואה באופן שלא ישתמע לשתי פנים וכן לוודא, שהליך מימוש הצוואה נעשה על פי החוק.

עורך דין ערן דוידוב מלווה תהליכי ניסוח, עריכה וחתימה על צוואות, לרבות צוואה בעדים על כל המשתמע ממנה, לרבות מינוי העדים – וכן מייצג יורשים המבקשים לממש את צוואת יקיריהם על פי חוקי מדינת ישראל.

צור קשר - לכל שאלה מוזמן להשאיר פרטים