מדריך לחישוב דמי שכירות לפי חוק הגנת הדייר

תוכן עניינים

חישוב דמי שכירות עבור דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר הם שונים מגביית דמי שכירות בשוק החופשי, שם ההיצע והביקוש הם אלו שלמעשה משפיעים על המחיר שאותו בעל הבית גובה והשוכר מוכן לשלם.

כאשר מדובר בדייר מוגן על פי חוק הגנת הדייר, דמי השכירות היסודיים נקבעים לפי תקנות המשנה שהיו בתוקף במועד בו נכנס הדייר לראשונה לדירה, ובכל אופן לא יותר מהסכום המקסימאלי הנקוב בתקנות אלו. מעבר לזאת, גם לגודל הדירה יש השפעה על דמי השכירות.

במידה ובה ישנה עלייה בדמי השכירות בהתאם לשינוי בתקנות, זכאי הדייר להפחתה של 33% מעלייה זו למשל 15 השנים הראשונות. בנוסף לזאת, בעל הבית חייב להודיע על שינויים אלו בכתב ורק אז יוכל לגבות את דמי השכירות.

דמי מפתח ושכירות מוגנת בעסק

כאשר מדובר בעסק בדמי מפתח, הרי שהתקנות הן מעט שונות. גם כאן קיימת הגנת הדייר, אבל באופן פחות מקיף מאשר עבור דיירים פרטיים:

  • דמי השכירות המרביים הם דמי השכירות שנקבעו לפני 1/1/83 בתוספת 300%.
  • דמי שכירות אלו יכולים להתעדכן אחת לשנה בהתאם לעליית המדד.
  • ההפחתה בדמי השכירות היא על סך 25% מכל עלייה למשך שמונה שנים מיום שכירת הנכס.
  • ישנם עסקים מסוימים אשר עבורם לא חלה ההגבלה לגבי דמי השכירות המקסימאליים וביניהם בנקים, חברות ביטוח, בתי קולנוע ומוסדות. ממשלתיים. במקרה שלהם, דמי השכירות המקסימאליים נקבעים על פי בית הדין לשכירות במידת הצורך.

חישוב עלייה שנתית של דמי השכירות המוגנת

את שיעור התוספת המקסימאלית ניתן למצוא באתר משרד הבינוי והשיכון. בטבלה אפשר למצוא את שיעור התוספת עבור כל שנה, אשר בדרך כלל תקפה מהראשון בינואר בשנה הנוכחית עד הראשון לינואר בשנה העוקבת.

כמובן שאת העלייה יש לחשב בצורה עוקבת משנה לשנה החל מהשנה הראשונה בה הושכר הנכס.

כפי שאפשר להיווכח העלייה בשנים האחרונות נעה בין 1.5% ל – 4.5% עבור בתי עסק מוגנים ובין 0.4% ל – 3.4% עבור בתי מגורים מוגנים.

 

אולי יעניין אותך לקרוא גם:

המדריך למיקוח: והפעם איך להפחית את המחיר החודשי לועד בית חיצוני?

צור קשר - לכל שאלה מוזמן להשאיר פרטים