איך למלא הצהרת הון כמו שצריך?

תוכן עניינים

אם קיבלתם לאחרונה דרישה מרשות המיסים להגשת הצהרת הון, בוודאי מעסיקות אתכם שאלות כגון מדוע יש למלא הצהרה שכזאת, מהי המטרה שלה ובעיקר – איך ממלאים את הטופס הגדול והעמוס בפרטים הזה ללא סיוע של רואה חשבון?

להלן נסביר איך למלא הצהרת הון כהלכה, אך לפני כן נסביר בקצרה מהי בכלל המשמעות של העניין. הצהרת הון נועדה לספק מידע לרשות המיסים על כל הנכסים על פני תקופה ולמעשה – על השינוי בנכסים (רכוש פחות התחייבויות) שחל בתקופת זמן שבין מילוי הצהרה אחת להצהרה שאחריה.

מכאן ניתן להבין שהצהרת הון יחידה, בפני עצמה, היא חסרת משמעות ממשית. את הצהרת ההון יש למלא באופן מלא, ובדרך כלל נדרשים לכך בעלי חברות, עצמאים אך גם אחרים כגון שכירים בעלי הכנסות מאוד גבוהות, פעילי בורסה ועוד.

נכסי המשפחה

עצמאי עשוי להניח שבהצהרת ההון יש למלא אך ורק את הרכוש העסקי. זוהי טעות. הצהרת ההון כוללת את כל הפרטים אודות רכוש, נכסים והתחייבויות של העסק, אך גם את כל הנכסים השייכים למשפחה. כך, יש לכלול את סך הנכסים וההתחייבויות (הלוואה מהבנק, משכנתא, התחייבויות באשראי) של שני בני הזוג וכן של הילדים (בתנאי שהללו קטינים).

רכוש קבוע ומלאי עסקי

בחלק הראשון של הצהרת ההון ימלא הנישום את הפרטים המלאים אודות נכסים, רכוש והתחייבויות בהקשר העסקי. בין היתר יש לפרט האם העסק הינו בעלים של מבנה, קרקע, שטח חקלאי. יש לציין פרטי זיהוי לנכסים (כגון גוש וחלקה בטאבו), מתי נרכש הנכס ומהו שוויו. כמו כן, יפרט בעל העסק איזה רכוש קיים בבעלות העסק, לרבות ציוד ומכשירים, מכונות, פריטי ריהוט וכן הלאה. גם כאן, יש לציין כמובן את שוויו של הרכוש.

מלבד סוגי רכוש כפי שצוינו לעיל, רכוש המתקרא רכוש קבוע, יש לפרט גם את שווי המלאי ויתר סוגי הרכוש השוטף שנמצא בעסק לתאריך הצהרת ההון. ניתן להגיש הערכה של שווי מלאי ולכך יש להוסיף גם חובות פתוחים של לקוחות – בשיקים, על פי חוזה וכדומה. בנוסף לכל זאת, יש לפרט בהצהרת ההון נכסים פיננסיים של העסק – יתרות חשבונות בבנק ולבסוף גם התחייבויות – לבנקים (משיכת יתר), הלוואות, חובות פתוחים לספקים וכדומה.

נכסים, רכוש והתחייבויות של המשפחה

בחלק הבא של הצהרת ההון נדרש הנישום למלא על פי סעיפים שונים את כל הנכסים, הרכוש, החובות וההתחייבויות המצויים על שם המשפחה ואינם מקושרים אל העסק. יצוין כי יש להמציא מסמכים המאמתים את הרשום בדו"ח.

תחילה, ירשום ממלא הדו"ח האם יש בבעלותו נכסים כגון דירה, בית ונכסי נדל"ן אחרים. יש לפרט כתובת מלאה ופרטים מזהים נוספים של הנכס (בטאבו). לאחר מכן יפרט האם הלווה כספים לאחרים וישנם חובות פתוחים המצויים לזכותו. יצוינו פרטי החייב ומתי ההלוואה אמורה להיות משולמת.

הסעיף הבא המצוי בדוח הינו פירוט נכסים בבנקים ונכסים פיננסיים אחרים. יפורטו חשבונות בשקלים, לרבות ציון מספר החשבון ובעלי החשבון. יש לציין תוכניות חיסכון, ביטוחי חיים, קופות תגמולים, לרבות תאריך הפתיחה. סעיף נפרד יפרט כלי רכב בבעלות המשפחה, לרבות דגם, שנת עליה לכביש, מספר רכב.

בנוסף לכך, יש לפרט את כל פריטי התכולה בבית, לרבות תכשיטים, יצירות אומנות, ריהוט, מכשירי חשמל , אוספים שונים וכיוצא באלה. יצוין שווי ומועד רכישה. מה עוד יש למלא בדוח הצהרת ההון? יש להוסיף גם פירוט הלוואות בבנקים או לאחרים, קיום נכסים פיננסיים בבורסה כגון מניות, אגרות חוב וכל רכוש או התחייבות אחרים.  

להתייעצות עם משרד רואה חשבון

צור קשר - לכל שאלה מוזמן להשאיר פרטים