כדאי לדעת

סטווים (סטואיי)

  לסטווים היה תפקיד חשוב בתקופה ההלניסטית. מדובר במבנה פשוט, מצדו האחד קיר ומצדו השני עמודים חופשיים. הסטווים הראשונים קשורים

אולמות מקורים

  היוונים התקשו להתמודד עם מפתחים גדולים, עד להופעת הבטון בתקופה הרומית. הקירוי נעשה בקורות עץ, שהגביל את הבניה בשל

אז מהי אמנות יהודית?

עד סוףהמאה ה-19 התפיסה הרווחת הייתה שאין אמנות יהודית, היהדות נתפסה כדת מופשטת ואינטלקטואלית, אשר מתנגדת לאמנות באופן בסיסי. הרי

תקופת החום הימי-ביינימית 

) אירועים אקלימיים שביכולתם להשפיע על בני אדם אינם בהכרח רציפים – הם יכולים להתקיים בדגם פולסטיבי. לעיתים, בין פולסים