כדאי לדעת

האלוהות עוברת שלילה

הוא טוען כאן שהדבר הזה אסור לו להיות דבר שניתן להגיב עליו, האנרגיה הזו צריכה להיות לניתנת לזיכרון והכלה. השיר

סופרים ומשוררים

דור ביאליק – שורה של משוררים שכתבו "תחת כנפיו" של ביאליק. בערך משנת 1900 ועד אמצע המאה ה,20- רבים מהם

ימי הביניים מתקרבים

בביטוי EPOUQUE BELLE – יש איזשהו צד מבזה דק מאוד, והשיר מחזיק את תחושת הזולות המסוימת של העולם הזה –

סונט מקוצר

המקום היחיד שיש בו דימוי של חום ביתי הוא בית היין, ואוצר המילים נוגע ללב לגביו – משהו כאילו נפלא

השיר חושף

השיר חושף את הפער הזה, לא מעלים אותו. השיחה האירוטי המקובל קשורים בגברים בלתי מסופקים שנשים נשארו כדבר נשגב. הביקורת

סוף קיץ על הפרוט

"סוף קיץ על הפרוט" )פרוט – נהר בבסרביה( שיר נוף, רוב שיריו של פיכמן הם תיאוריים. אנחנו נראה מבט אחר

על גבול התחושה והאי תחושה

שיר שאין בו יותר מתיאור של אורות וצללים. הצמצום העצום של השיר מוביל אותנו לעדות על שירתו שהייתה מצומצמת גם

"במותי" של יוסף צבי רימון

היום נצא מדור ביאליק – הביטוי יוצר רושם מופרז כאילו מדובר על קבוצה סגורה בה יש מישהו בפנים ומישהו בחוץ.

השיר ממשיך בפרובוקציה

הדיבור על יוסף צבי רימון לא יכול להיות שלם בלי אחת הפריצות הפרוגרמתיות שלו – כאדם דתי מאוד שהתבודד תקופות