כדאי לדעת

אולמות מקורים

  היוונים התקשו להתמודד עם מפתחים גדולים, עד להופעת הבטון בתקופה הרומית. הקירוי נעשה בקורות עץ, שהגביל את הבניה בשל

אז מהי אמנות יהודית?

עד סוףהמאה ה-19 התפיסה הרווחת הייתה שאין אמנות יהודית, היהדות נתפסה כדת מופשטת ואינטלקטואלית, אשר מתנגדת לאמנות באופן בסיסי. הרי

תקופת החום הימי-ביינימית 

) אירועים אקלימיים שביכולתם להשפיע על בני אדם אינם בהכרח רציפים – הם יכולים להתקיים בדגם פולסטיבי. לעיתים, בין פולסים

נפילת האימפריה הרומית

עד כאן עסקנו במסגרת הקורס בתיאורים של תהליכי קריסה. לכל האירועים שתיארנו עד כה ישנן עדויות טקסטואליות. חלק מתהליכי הקריסה