כדאי לדעת

היום הוא שיר נפרד

ביאליק יוצר מערכת של הולכה מהסבל של האם אל הלחם, המזון שהיא נותנת לילדיה, ואיך הוא מכיל בתוכו את תמצית

שיריו של ביאליק

השיר הבא, הוא חותם אתו את שירתו, זה לא השיר האחרון שלו אבל הם נכתבו במרווחים גדולים אחד מהשני. השיר

אני האדם מול האל

ביאליק שם עצמו כ"אני היהודי" אני הדובר, אני האדם מול האל. הנקודה הסמלית של הדובר מקבלת את מלוא ההד, ובכל

האלוהות עוברת שלילה

הוא טוען כאן שהדבר הזה אסור לו להיות דבר שניתן להגיב עליו, האנרגיה הזו צריכה להיות לניתנת לזיכרון והכלה. השיר

סופרים ומשוררים

דור ביאליק – שורה של משוררים שכתבו "תחת כנפיו" של ביאליק. בערך משנת 1900 ועד אמצע המאה ה,20- רבים מהם

ימי הביניים מתקרבים

בביטוי EPOUQUE BELLE – יש איזשהו צד מבזה דק מאוד, והשיר מחזיק את תחושת הזולות המסוימת של העולם הזה –

סונט מקוצר

המקום היחיד שיש בו דימוי של חום ביתי הוא בית היין, ואוצר המילים נוגע ללב לגביו – משהו כאילו נפלא

השיר חושף

השיר חושף את הפער הזה, לא מעלים אותו. השיחה האירוטי המקובל קשורים בגברים בלתי מסופקים שנשים נשארו כדבר נשגב. הביקורת