כדאי לדעת

טשרניחובסקי

טשרניחובסקי, "ראי אדמה" שיר ארץ ישראלי אחרי שטשר' עלה לישראל. זה שיר אבל שהפך לסמל לאבלות, נכתב לא בהברה אשכנזית.

ביקורת מימין

ביקורת מימין – כאשר אתה מסתכל רק על ההכנסה של העניים בלי לראות מה עצמת שירותי הרווחה שהם מקבלים מהרווחה,

ממד הטראומתי של הדור

המקום הזה שביאליק נכנס אליו של כותב הטראומה של הדור, דווקא הוא אחראי להיותו כל כך מפורסם. הוא יוצר נאמנות

תהליכים אסוציאטיביים

ביאליק מעז ורוצה לסיים את השיר שם. השירה של ביאליק היא פתוחה – משאירה את עיקר ההתרחשות של השיר מעבר

"העיניים הרעבות"

שיר אחר שעוסק באהבה, בבעיה גדולה סביב האהבה. הדבר מאומת עם השיר של טשר' "את כה ריחנייה." כאם עומד נער

היום הוא שיר נפרד

ביאליק יוצר מערכת של הולכה מהסבל של האם אל הלחם, המזון שהיא נותנת לילדיה, ואיך הוא מכיל בתוכו את תמצית

שיריו של ביאליק

השיר הבא, הוא חותם אתו את שירתו, זה לא השיר האחרון שלו אבל הם נכתבו במרווחים גדולים אחד מהשני. השיר

אני האדם מול האל

ביאליק שם עצמו כ"אני היהודי" אני הדובר, אני האדם מול האל. הנקודה הסמלית של הדובר מקבלת את מלוא ההד, ובכל