מדריך ביטוח תלמידים וכיסוי של פגיעות מבוגרים

תוכן עניינים

בתחילת כל שנה במסגרת תשלומי ההורים משולמים גם דמי הפוליסה שמכסה את התלמידים נגד תאונות אישיות. למרות שהורים רבים מכירים את הפוליסה המיוחדת הזו, ישנם לא מעט הורים שלא מודעים לכך שהפוליסה מכסה גם אותם במקרים מסוימים.

בניגוד לתלמידים המבוטחים כנגד תאונות שעלולות להתרחש בכל מקום שהוא, ביום יום ובכל שעה (ואפילו בחו"ל במקרים מסוימים), הרי שהפוליסה מכסה את ההורים רק במצבים מסוימים מאוד ובמצבים אלו נדון במאמר זה.

השתתפות בפעילות בית ספרית

במידה וההורה נפצע כתוצאה מתאונה במהלך פעילות בית ספרית שלקח בה חלק, הרי שהוא יכול לתבוע את חברת הביטוח שמכרה את הפוליסה של ביטוח תאונות אישיות לתלמידים שמכסה את ילדו.

הפעילות יכולה להתרחש מחוץ לבית הספר כמו למשל, במקרים בהם ההורה מלווה את התלמידים להצגה או במהלך הטיול השנתי, אך בהחלט גם מדובר על פעילויות שמתרחשות בתוך בית הספר כמו למשל במהלך ערב פורים או יום הורים לצורך העניין.

יש לציין כי ההשתתפות בפעילות הבית ספרית צריכה להתקיים ללא תשלום, כלומר במידה והאב נכח באירוע כיוון שהעניק שירות מקצועי בגינו קיבל תשלום, הרי שלא ניתן יהיה לקבל פיצוי במקרה זה.

אילו סוגי פיצויים מוענקים להורה שנפגע בתאונה?

הכיסוי של הפוליסה מבטיח קבלת פיצוי כספי במקרים בהם כתוצאה מהתאונה ההורה סובל מנכות חלקית או מלאה, זמנית או קבועה. כמו כן, הפוליסה מבטיחה פיצוי במקרה של מוות. מדי שנה מתעדכנים תנאי הפוליסה ולכן חשוב לעיין בפרטיה מוקדם ככל האפשר.

למעשה, על חברת הביטוח להעביר העתקים של הפוליסה בצירוף של טופס גילוי נאות שבו מוסבר אודות הסעיפים השונים של הפוליסה לרשות המקומית הרלוונטית. את ההעתקים הרשות צריכה להעביר לידי בית הספר, ועל הפוליסה בצירוף הטופס להגיע לידי ההורים עד חודש ימים מפתיחת שנת הלימודים.

הפיצוי מחושב לפי אחוזי הנכות שנקבעו להורה ובכל מקרה בכל שנה מוצב רף עליון לתשלום, כשבמקרים אחרים עשוי להתווסף לרף זה תשלום נוסף בגובה של חמישים אחוז מסך התשלום אם נגרמה נכות חמורה במיוחד. באופן עקרוני במידה ונפסקו להורה פחות מחמישה אחוזי נכות, אלא אם כן מדובר על פגיעה בשיניים, לא ישולמו לו כל פיצויים.

כיסוי נוסף

במקרה של תאונה שגרמה נזקים פיזיים או נפשיים, אל להורה להסתמך על הביטוח של ילדו בלבד. במקרים לא מעטים ניתן להגיש במקביל גם תביעת נזיקין בגין רשלנות. בניגוד לתביעות בגין רשלנות תביעה מכח פוליסת ביטוח תלמידים מציב רף עליון לפיצוי ואינו לוקח בחשבון את מידת האחריות של הניזוק או של כל גוף אחר.

בתביעה שמוגשת על רקע של רשלנות יש משקל רב למידת האחריות ואין גבול עליון לקבלת פיצויים. אי לכך בכל מקרה שבו הורה נפצע במהלך פעילות בית ספרית שלקח בה חלק, ישנה חשיבות עליונה שיתייעץ בנוגע לדרך הפעולה שלו עם עורך דין שמתמחה בתחום ויפה שעה אחת קודם.

צור קשר - לכל שאלה מוזמן להשאיר פרטים