מסמכים משפטיים בגיל מבוגר

תוכן עניינים

מסמכים משפטיים 

בגיל מבוגר אנשים מבינים את ההשלכות של גילם ואת העובדה שהעתיד אינו ידוע ולכן רבים מהם מכינים בסיוע של עורך דין מסמכים משפטיים שהם אקוטיים, הראשון הוא צוואה והשני הוא ייפוי כוח מתמשך. בני זוג נשואים או שמנהלים יחד משק בית, עורכים בדרך כלל צוואה הדדית אשר כוללת את כל הרכוש והממון המשותף שיש להם, הם מחליטים כיצד לחלק זאת באופן הדדי בין היורשים, אם מדובר בילדים או בגורמים אחרים. ייפוי כוח מתמשך הוא סט הוראות שנותן אדם כשהוא כשיר לגבי אופן ההתנהלות שלו כאשר הוא לא יהיה כשיר ולא יוכל לקבל החלטות. במסמך משפטי הוא מוסר את מלוא ההנחיות כיצד לנהוג לגביו בסיטואציות מסוימות.

אצל אנשים מבוגרים שלא יוצאים מביתם עקב קשיי ניידות, יש צורך לא אחת להכין גם ייפוי כוח נוטריוני בדרך זו האדם המבוגר מסמיך את אחד מילדיו או גורם אחר שהוא סומך עליו, לבצע פעולות שונות בשמו. מדובר בנושאים כספיים, השכרת נכסים ועוד. ייפוי כוח זה יכול לשמש אדם זה  לאורך תקופה ארוכה ובכל עת שיהיה צורך, ייעשה בו שימוש. כאשר אנשים מבוגרים מכינים את האופציות השונות של מסמכים משפטיים, הם חשים שקט נפשי כיוון שהדברים מסודרים ודור ההמשך ידע כיצד להתנהל כאשר הם יהיו חולים או חלילה ילכו לעולמם. 

מסמכים משפטיים עבור הכנת צוואה הדדית 

לצורך הכנת צוואה הדדית, על בני הזוג להעביר לעורך הדין לענייני משפחה שמכין הסכם זה עבורם, מסמכים משפטיים אשר קשורים בבעלות שלהם על נכסים מסוימים כמו בית, דירה, חנות או מגרש הן בארץ והן בחו"ל. המידע כולל כתובות מלאות וגם את התיאור המדויק של כל אחד מהנכסים בלשכת רישום המקרקעין כמו גוש, חלקה ותת חלקה. 

בנוסף לכך הם מעבירים לעו"ד את כל המסמכים הרלוונטיים בנושא כספים. פרטי חשבון הבנק בארץ ובחו"ל בו קיימים כספים וחסכונות, קופות גמל, קופות פנסיה, קרנות השתלמות, ניירות ערך, קריפטונים, הלוואות שניתנו במסגרת הלוואות חברתיות וכל פרט נוסף הקשור לכספים ששייכים לבני הזוג. 

חלוקה ליורשים 

הלקוחות מבצעים סיעור מוחות עם עורך הדין שמייעץ להם בנושא מסמכים משפטיים להכנת צוואה, לגבי אופן חלוקת הרכוש והממון לילדים או לגורמים אחרים ואם יהיה זה שווה בשווה או בחלוקה אחרת על פי שיקול דעתם של המצווים.

הכנת ייפוי כוח מתמשך 

משרד המשפטים החליט לפני כמה שנים על יישום אופציה של מסמכים משפטיים ששמם הוא ייפוי כוח מתמשך. המטרה היא ליצור מסגרת של התנהלות בפאן הכלכלי ובפאן הבריאותי עבור כל אדם וזאת כיוון שכאשר הוא לא יהיה צלול, בני ביתו יתלבטו כיצד להתנהל בסיטואציות שונות. אך כאשר הוא משאיר הוראות ברורות בכל נושא, אין התלבטויות ובני הבית מבצעים את משאלותיו של אדם זה כשהוא נמצא במצבים קשים.

צור קשר - לכל שאלה מוזמן להשאיר פרטים