מדריך משכנתאות- סוגי משכנתא

תוכן עניינים

המושג משכנתא, מוכר כמעט לכל אדם, ההיכרות עם המשכנתא נעשית בשלב כלשהו במוקדם או במאוחר.  המשכנתא היא הלוואה הניתנת על ידי הבנקים לכל אדם הנזקק למימון רכישת דירה או מטרה אחרת.

קיימים סוגי משכנתאות רבים שכל אחד מהם מתאים למטרה שונה, מותאם לצרכים אחרים וליכולות החזר שונות.

ההבדלים בין המשכנתאות מתאפיינים בשלושה גורמים: הריבית, ההצמדה/ אי ההצמדה, אופן התשלום. מדריך זה ינחה אתכם בבחירת משכנתא הנכונה עבורכם. תמיד אפשר לקחת יועץ משכנתא לעזרה בבניית וקבלת משכנתא עבורכם.

גם כאשר אתם שוקלים מיחזור משכנתא מדריך זה רלוונטי – כאשר בוחרים מסלול משכנתא אחר לעיתים אפשר לחסוך אלפי שקלים.

אין משכנתא בלי ריבית

הריבית יכולה להיות ריבית קבועה או ריבית משתנה המבוססת על מדדים שונים.

ההצמדה היא לרוב למדד המחירים לצרכן או למדד אחר או למטבע חוץ- זר אחר.  התשלום יכול להתבצע בצורה של תשלום חודשי קבוע, תשלום חודשי יורד, או החזר נדחה, עתידי.

סוגי המשכנתאות הקיימים הם:

משכנתא צמודה למדד:

זוהי הלוואה שהקרן שלה צמודה למדד המחירים לצרכן – המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הקרן מושפעת בהתאם לשינויים במדד זה.

הריבית החלה על הלוואה כזו יכולה להיות אחת מהריביות הבאות:

ריבית קבועה- ידועה מראש ואינה משתנה, ריבית חצי קבועה- ידועה מראש ומשתנה רק פעם אחת במהלך תקופת ההלוואה, בדרך כלל  מועד השינוי הוא באמצע התקופה, וריבית משתנה- ריבית המשתנה מספר פעמים במהלך התקופה.

ההצמדה למדד מהווה יתרון, אך גם חיסרון וזאת משום שההחזר החודשי שיהיה על הלווה לשלם לבנק יכול לרדת ולקטון כאשר המדד יורד, אולם במקרה שישנה עליית מחירים- אינפלציה, ההחזר גדל.

משכנתא לא צמודה:

הלוואה לא צמודה היא הלוואה שהקרן בה אינה מושפעת משום גורם חיצוני, לא מדד ולא מטבע חוץ. משכנתא כזו יכולה לשאת ריבית קבועה- שאינה משתנה, או ריבית משתנה המבוססת על ריבית הפריים- זוהי הריבית המשתנה מדי פעם על ידי בנק ישראל, בתוספת 1.5%.

אי ההצמדה למדד מונע מההחזר החודשי על חשבון קרן לגדול במקרה של עלית מחירים בשוק, אך, מונע ממנו גם כן לקטון כאשר המדד יורד.

משכנתא צמודה למטבע חוץ (מט"ח):

הקרן בסוג זה של הלוואה צמודה למטבע חוץ, מטבע זר כשלהו: יורו, דולר, וכו'.                                  הריבית היא ריבית משתנה המבוססת על ריבית הלייבור- ריבית הנקבעת בלונדון ומייצגת את הריבית שבה מוכנים הבנקים לתת הלוואות בינלאומיות.

ההצמדה למט"ח עם ריבית הלייבור יכולים לשמש כיתרון אם שער החליפין יורד וגורם לקרן לקטון, אך ההתבססות על ריבית הלייבור עלולה להגדיל את ההחזר החודשי כאשר ריבית הלייבור עולה.

הלוואת בלון:

הלוואה המיועדת למימון לתקופה קצרה, התשלום החודשי הוא תשלום על חשבון ריבית בלבד, ואילו תשלום הקרן נעשה בסוף התקופה.

משכנתא לזכאים:

משכנתא מיוחדת הניתנת לאנשים שעומדים בקריטריונים של משרד השיכון.

משכנתא משולבת:

אפשרות לשילוב בין מספר סוגי משכנתאות וזאת על מנת להקטין את הסיכונים הכרוכים בכל סוג משכנתא.

צור קשר - לכל שאלה מוזמן להשאיר פרטים