מדריך חישוב מס הכנסה בהתאם למדרגות המס

תוכן עניינים

בין אם אתם עצמאיים ובין אם אתם שכירים, סביר להניח שאתם מודעים לאופי חישוב המס במדינת ישראל המתבסס על מדרגות מס שונות בהתאם להכנסה מיגיעה אישית או שלא מיגיעה אישית. מדרגות המס בנויות באופן הדרגתי, ככך שמי שמרוויח יותר, משלם יותר מס באופן יחסי.

מדרגות המס מיגיעה אישית

מדרגות המס מתעדכנות אחת לשנה כאשר החישוב הכללי של מדרגת המס הוא שנתי, אך מקובל לתאר אותו גם במונחים של הכנסה חודשית. כך למשל, אם בשנת המס 2014 הייתה לכם הכנסה חייבת של עד 5,280 ש"ח, תשלמו 10% מס (528 ש"ח). לעומת זאת, אם ההכנסה שלכם הייתה בין 5281 ש"ח ל – 9010 ש"ח, תשלמו כבר 14% מס (1,050 ש"ח). מדרגת המס המכסימלית עומדת על 50% לבעלי הכנסה של מעל 67,630 ש"ח בחודש ומעלה.

מדרגות מס שלא מיגיעה אישית

מדרגות המס שלא מיגיעה אישית הן מעט שונות ומתחילות מ – 31% להכנסה חודשית של עד 20,000 ש"ח ומגיעות עד ל – 50% עבור הכנסה של מעל 67,630 ש"ח. עם זאת, ישנם רווחים רבים מיגיעה אישית שהמיסוי לגביהם הוא נמוך יותר: לדוגמה, המס על רווח מפיקדון שקלי עומד על 15% בלבד, ולעומת זאת הכנסות משכר דירה של עד 5,080 ש"ח לחודש (מכלל הדירות) פטורות לחלוטין מתשלום מס.

נקודות זכוי

המדינה נותנת הקלות שונות לפי פרמטרים מסוימות בדמות נקודות זיכוי, כאשר כל נקודת זיכוי שוות ערך ל – 218 ש"ח לחודש נכון לשנת המס 2014, וכל תושב ישראל זכאי ל – 1.5 נקודת זכות. נקודות זיכוי נוספות ניתנות למשל לחיילים משוחררים, סטודנטים, עולים חדשים, הורים לילדים עם מחלות קשות וכך הלאה.

עם זאת, נקודות הזיכוי כשלעצמן אינן מורידות את ההכנסה החייבת במס, אלא רק את הסכום לתשלום בהתאם למדרגת המס בה אתם נמצאים. לדוגמה, אם ההכנסה החייבת שלכם לשנת המס 2014 עומדת על 10,000 ש"ח ואתם זכאים לשתי נקודות זיכוי, הרי שהסכום הסופי אותו תשלמו למס הכנסה יהיה 10,000 X 0.14 (14% מס) פחות  436 ש"ח, כלומר 964 ש"ח.

שכירים מול עצמאיים

חשוב לדעת שגם שכירים זכאים להקלות במס ויכולים לקבל אותן בעזרת מילוי טופס הדו"ח השנתי, כאשר אם אכן יימצא שעליהם לשלם פחות מס, מס הכנסה יתקזז מולם באופן רטרואקטיבי ויעביר את הכסף לחשבון הבנק שלהם. הדבר נכון גם לגבי עצמאיים, אך מכיוון שהם חייבים בכל מקרה בהגשת הדו"ח ולרוב נעזרים לשם זאת ברואה חשבון, הרי שהם לרוב מגישים את הטופס פעם אחת בלבד.

צור קשר - לכל שאלה מוזמן להשאיר פרטים