זכויות של שכירים במשק

תוכן עניינים

שכירים 

ישראלים רבים אשר יוצאים לעבודה לאחר שירות צבאי בוחנים כמה אופציות של עבודה כשכירים במקומות עבודה שונים וזאת בהתאם לכישורים שלהם. לאופציה זו של עבודה יש יתרונות רבים ולכן אזרחים רבים מעדיפים להיות שכירים ולא עצמאים בתחילת דרכם המקצועית. אחד היתרונות הבולטים הוא נושא השכר, ברוב מקומות העבודה משלמים בכל תחילת חודש את השכר עבור החודש הקודם. בדרך זו כל אדם נהנה מהכנסה בטוחה וכך הוא יכול לכלכל את צעדיו הכלכליים. כאשר יש ביטחון תעסוקתי וכלכלי, יש אפשרות להתחייב לתשלומים חודשיים שוטפים כמו תשלום עבור שכר דירה, משכנתא, קניות שוטפות ועוד. 

כל מעסיק מגלה אחריות כלפי העובדים שלו ולכן הוא אמור להעניק להם את כל הזכויות על פי דיני עבודה. זה כולל מתן שכר בזמן, תשלומים עבור נושאים כמו ימי חופשה, ימי הבראה, הפרשה לקרן פיצויים, ביצוע שימוע לפני פיטורים, תשלום מלוא הפיצויים ועוד. עם זאת יש גם מקומות עבודה שבהם יש כשלים ולא אחת מסתבר שהמעביד לא שילם לעובדים את מלוא שכרם וזכויותיהם. 

התמודדות של שכירים 

יש שכירים שנהנים מכל המעטפת כיוון שמדובר בחברה גדולה או בינונית שיש בה חשבי שכר מנוסים שפועלים על פי דיני עבודה, אך יש גם שכירים שעובדים במקומות אחרים והם מגיעים למצבים שבהם המעביד לא מעביר להם את מלוא הזכויות שלהם. המקרים הם מגוונים כמו לדוגמה אי תשלום עבור שעות נוספות, תשלום שכר חודשי במועד מאוחר בכל חודש, אי שמירה על זכויות של נשים בהיריון או במהלך טיפולי פוריות ועוד. 

הפרשת כספים לפיצויים 

אחד הנושאים הבסיסיים עבור עובדים שכירים הוא הפרשת כספים לקרן הפנסיה כדי שהם יקבלו כספים לאחר היציאה לגמלאות. גם בנושא זה רוב המעסיקים פועלים כחוק, מקזזים מהעובדים סכום זה מדי חודש, מוסיפים את ההפרשה הכספית שלהם ומעביר את כל המכלול לחברת ההשקעות. אך יש גם מקרים שבהם הקיזוז מהשכירים מתבצע אך המעביד לא מעביר סכום זה וגם לא את החלק שלו לחברת ההשקעות. כיוון שמדובר בהתנהלות שהיא חמורה מאד, היא מסווגת כפעילות פלילית על כל ההשלכות שלה.

חוקים עבור נשים 

בדיני עבודה יש רובד של דיני עבודה לנשים ולהן יש זכויות נוספות במצבים מסוימים כמו בעת היריון. חל איסור על פיטורי עובדת במצב זה אלא אם המעביד קיבל אישור מיוחד מהתמ"ת, אם הפיטורים אינם קשורים להיריון. בנוסף לכך, לעובדת יש זכות להיעדר ממקום העבודה כמות מסוימת של שעות לאורכו של כל ההיריון אך היא מקבלת תשלום מלא. 

מעבר לכך התפקיד שלה נשמר והיא אמורה לחזור מחופשת הלידה לתפקיד זה. אם יש מעסיקים שמנצלים תקופה זו לביצוע שינויים ולכן העובדת שחוזרת מחופשת הלידה נותרת בתפקיד נמוך יותר או ללא תפקיד כלל, זו עבירה על החוק. 

צור קשר - לכל שאלה מוזמן להשאיר פרטים