המדריך לזכויות יוצרים באינטרנט

תוכן עניינים

 דיני זכויות יוצרים, מבקשים להגן על זכותו של יוצר, לממש את הפוטנציאל הכלכלי של יצירתו. מטרה זו אינה יכולה להתגשם ללא הגבלת זכות המשתמשים, כך שלא יעשו שימוש מסחרי ביצירה וירוויחו כסף ו/או מוניטין, על חשבונו של היוצר. מדריך זה יעשה לכם סדר במה מותור ומה אסור ומהם זכויות יוצרים בעולם האינטרנטאכיפת החוק המגן על זכויות יוצרים, היא משימה לא קלה, במיוחד כאשר מדובר על זכויות יוצרים באינטרנט. הרשת היא אמצעי התקשורת הגדול ביותר של ימינו, בעל היקפי חשיפה אדירים, חוצי גבולות גיאוגרפים. הפוטנציאל הפרסומי והשיווקי של האינטרנט, הוא אדיר והוא יכול לסייע מאוד ליוצרים להפיץ את יצירתם, לבסס מוניטין ולהגיע לשגשוג כלכלי. אולם, במקביל החשיפה ברשת, מעניקה גם במה גדולה לחופש הביטוי ומאפשרת גם שימושים בלתי הוגנים ביצירות, כמו העתקה.

לפיכך, החוק מגן על היוצרים גם במרחב האינטרנטי. עיצובי אתרים, סמלים, תכנים שיווקיים, כולם מוגנים על ידי זכויות יוצרים. החוק רואה בהם כקניינו הרוחני של היוצר ועל כן, יש לעשות בהם שימוש במגבלות החוק בלבד.

מהי הפרת זכויות יוצרים?

בבואו של בית המשפט, לבחון האם לפניו מקרה של הפרת זכויות יוצרים באינטרנט, יבחן את הדמיון שבין היצירות, זו של התובע מחד וזו של הנתבע מאידך. היה וסבר כי קיים דמיון ממשי בין שתי היצירות, העולה כדי הטעייה, יידרש הנתבע להוכיח כי יצירתו היא יצירה מקורית ועצמאית. נכשל בכך, יאלץ לציית לצו המניעה ולשלם פיצוי לתובע בגין הפרת זכויות יוצרים. ישנם מקרים רבים בהם, מוצא בית המשפט כי לא קיים דמיון בין היצירות העולה כדי הטעייה ולכן, דוחה את התביעה.

 הסעד לתובע

יוצר אשר נפגע בשל הפרת זכויות יוצרים ונגרם לו נזק כלכלי משמעותי, רשאי להגיש תביעה נגד המפר ולדרוש במסגרתה צו מניעה, אשר יעצור את המשך ההפרה ופיצוי כספי. אם ישנו קושי להוכיח את היקף הנזק, היוצר לא צריך לוותר על התביעה, אלא הוא יכול לבקש פיצוי ללא הוכחת נזק. במקרה כזה, יהיה בית המשפט מוגבל בסכום שיוכל לפסוק לתובע, 100,000 ₪. בית המשפט מחליט על גובה הפיצוי, בהתבסס על שיקולים שונים, כמו היקף הנזק שנגרם ליוצר התובע, משך ההפרה, תום לבו של הנתבע וכיו"ב.

העתקת אתר אינטרנט – הפרה אחת או הפרות רבות?

אחת השאלות  המעניינות שעולות בהקשר של זכויות יוצרים באינטרנט, היא כמות ההפרות. במה דברים אמורים? אם אתר אינטרנט הועתק במלואו, האם תהיה זו עוולה אחת של הפרת זכויות יוצרים, או האם כל רכיב באתר, ייחשב כהפרה עצמאית, כך שהיוצר יוכל לקבל פיצוי נפרד עבור כל רכיב?. בתי המשפט קבעו כי כל רכיב, אשר יש לו ערך כלכלי נפרד והוא יכול להיות יצירה עצמאית אשר הייתה מקבלת את הגנת החוק, לו הייתה עומדת לבדה, מדובר בהפרה נפרדת של זכויות יוצרים.

איזון בין זכות היוצר לזכות המשתמש

זכות הקניין נחשבת לאחת מזכויות האדם החשובות ביותר, אך לצידה ישנה זכות לא פחות חשובה, אם לא יותר והיא חופש הביטוי. על מנת להגן על זכותו הקניינית של היוצר, יש לפגוע בחופש הביטוי, כך שאנשים אחרים יהיו מנועים מלהשתמש ביצירה באופן חופשי והם מוגבלים על ידי ההגדרות שבחוק. לכן, דיני זכויות יוצרים מנסים לאזן בין שתי הזכויות החשובות הללו. איזון זה בא לידי ביטוי בחוק ובפסיקה. למשל, בקביעה שבחוק, כי רק דרך הביצוע מוגנת ולא הרעיון, ההגנה חלה רק על יצירות מקוריות ועצמאיות וישנה גם רשימה של שימושים מותרים, אשר אינם מותנים בקבלת אישורו של היוצר, כמו למשל: שימוש ביצירה לצורך מחקר.

צור קשר - לכל שאלה מוזמן להשאיר פרטים