מדריך קבלת החזרי מס לעצמאיים

תוכן עניינים

יש הסבורים כי החזרי מס הם נחלתם של השכירים בלבד. אולם, בהתייחסות זו הם מתעלמים מכך שגם עבור אוכלוסיית העצמאיים, מגיעים לא פעם החזרים מסוג זה. למעשה, עקב שיעורי המס הגבוהים שאלה נדרשים לשלם, הן בתפעול השוטף והן בפתיחת העסק, עשויים החזרים אלה להגיע לסכומים שאינם מבוטלים כלל.

החזרי מס לעצמאיים – גם לכם מגיע

ברמה הכללית, ברור כי החזרי מס, לעצמאיים ולשכירים גם יחד, יינתנו כאשר שילם האדם שיעור מס גבוה יותר מאשר הנדרש.בהקשר הנוכחי, עוסקים משלמים מקדמות מס לפעילותם השוטפת, שהיקפן נקבע על פי היקף הפעילות המשוער, וזאת החל מרגע פתיחת העסק. היות וסכומים אלה אינם קבועים עבור מרבית העצמאיים, ייתכן מאד כי בפועל שולמו סכומים גבוהים יותר מאשר אלה הנדרשים.

החזרי מס ניתנים גם על הוצאות מוכרות של העסק, כלומר, סכומים אשר שימשו לתפעולו השוטף. לעיתים, תחת קטגוריה זו ניתן למצוא רכישות שונות לעסק, או אפילו הוצאות דלק או שכר דירה.

עצמאיים רבים מפקידים חלק מהכנסותיהם לקופות הגמל, ביטוחי החיים או תכניות חיסכון נוספות. המדינה תומכת באלה, כמובן, ולכן מעניקה החזרי מס עבור ההפקדות. גם עצמאיים התורמים חלק מכספם למוסדות צדקה זכאים לקבל החזרים על כך, והחל משנת 2011 גם עבור ארוחות עסקיות או הוצאות אש'ל.

כמו כן, ישנם לא מעט סעיפים אשר נוגעים לאדם עצמו, בלי קשר לשאלה האם הוא שכיר או עצמאי. כך, למשל, הורים לילדים מוגבלים, או כאלה הזכאים להטבות מס עקב מצב רפואי מוגדר.

כך התמונה הופכת למורכבת מעט יותר

יש לציין כי בעולם החזרי המס, המקרה של העצמאיים נחשב לאחד המורכבים ביותר, וזאת עקב המשתנים הרבים שנכנסים למשוואה. כידוע, כל עצמאי נדרש להגיש דו'ח שנתי למס ההכנסה, המתאר את ההכנסות, ההוצאות ושאר הנתונים הכספיים של העסק. על פיהם, ייקבע על ידי פקיד השומה (או גורם פיננסי אחר) האם אותו אדם אכן שילם מס מעבר לסכום הנדרש, כך שמגיעים לו החזרים.

על פי פקודת מס הכנסה, הרי שמצב הזה הוא זכאי לקבל את ההחזרים תוך 90 יום מרגע הגשת הדו'ח, או לחילופין בסוף חודש יולי של השנה העוקבת. יש לציין כי קבלת הכספים מותנית במילוי מספר תנאים מצידו של העצמאי, ובכלל זה מילוי של פנקסי החשבונות כחוק. מידע מורחב בנושא קבלת החזרי מס לעצמאיים באתר הגנה פיננסית.

אז מה עושים?

ניתן לראות, אם כן, כי בפועל קבלת הכספים עבור החזרי המס רחוקה מלהיות מובנית מאליה עבור עצמאיים רבים. כל מקרה נדון לגופו, ומתייחס להכנסות ולהוצאות כאחד- וזאת, כמובן, בניגוד למצב של שכירים, בו ניכוי המס נעשה מתלוש המשכורת בלבד.

עקב כל אלה, רבים מהעצמאיים בוחרים, ויש שיאמרו בצדק גמור, בסיוע של בעל מקצוע בהשגת הזכויות המגיעות להם. יועץ מס או רואה חשבון, למשל, יכולים לקרב את העצמאי לעבר קבלת הפיצויים החשובים האלה.

צור קשר - לכל שאלה מוזמן להשאיר פרטים