בן ממשיך פיצוי אחים

על פי תקנות האגודות השיתופיות התשל"ג- 1973,  נקבע היחס הנכון אל בן ממשיך. תקנות אלו מגדירות בין השאר מונחים מרכזיים הקשורים להתנהלות המושב או המשק החקלאי סביב המעמד המשפטי של בן ממשיך. ניתן להבין מתוך התקנות כי קיבוץ הוא כל אגודה להתיישבות שהיא יישוב נפרד המקיים חברה שיתופית של חבריו.  ההגדרה החוקית לבן ממשיך היא לבן אחד בלבד, בן מאומץ אחד או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו המחזיק בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של אחד ההורים, או לחילופין כתוצאה מצוואה וירושה במשק חקלאי.

 

מהן הזכויות של בן ממשיך?

זכויותיו של בן ממשיך נשמרות גם אם אחד מההורים שלו חדל להיות בעל זכויות במשק החקלאי או שהוא נפטר. מצבים מהסוג המדובר ידרשו את התערבות עורך דין שמכיר היטב את התחום ויודע כיצד להתנהל בו בצורה הטובה ביותר. מצד אחד, בן ממשיך זכאי לשורת הטבות ארוכה והוא יכול להעביר לידיו את המשק, אך מצד שני, יש צורך בהתנהלות מתאימה סביב הפטירה של אחד הצדדים וכן בדרישות הספציפיות לגבי העברת הנכס לדורות הבאים.

 

מה קורה אם ליורשים נוספים יש חלק בירושת בן ממשיך?

מצבים שבהם אדם נפטר ויש לו נחלה או משק כלשהו וכן, הוא הגדיר מבחינה משפטית בן ממשיך, עלולים להיות מסובכים מאוד שכן, מצד אחד בן ממשיך מקבל את הנחלה לידיו מתוקף היותו בן ממשיך, אך מצד שני, לא פעם ישנם יורשים נוספים שיש להם חלק בנחלה שמהווה את הירושה של הנפטר והם דורשים את חלקם. בהרבה מקרים של בן ממשיך במושב קיימת בעייתיות רבה וזאת בשל המדיניות של רשות מקרקעי ישראל שאינה מאפשרת פיצול נחלות בין יורשים, מתוך הנחה שהנחלה היא יחידה כלכלית שהפיצול שלה עלול לפגוע בקיום החקלאי.

הרבה פעמים הניסיון לחלק בצורה נכונה את הירושה, מעורר מחלוקות גדולות שניתן להימנע מהם אם מטפלים כמה שיותר מוקדם ובצורה נכונה בחלוקה. חשוב מאוד לקחת ליווי כבר בתחילת התהליך.

כמובן שהגדרת בן ממשיך גם היא כשלעצמה לא קלה עבור ההורים שכן, עליהם להחליט על בן אחד שיוגדר כבן ממשיך כאשר מרבית ההורים מעוניינים לחלק את רכושם באופן שווה בין ילדיהם. בשל העובדה שהדבר מורכב מאוד, מתגבשת לאחרונה הלכה בבתי המשפט המחייבת את הבן הממשיך להיות זוכה יחיד בנחלת ההורים שלו לפצות את אחיו המוגדרים יורשים על פי דין, ביתרת שווי חלקם בעיזבון של הוריהם.

 

מתי יפצה הבן הממשיך את אחיו?

בן ממשיך פיצוי אחים יוצר איזון בחלוקה של העיזבון ומטיל על הבן הממשיך חבות כספית כבדה אשר מטילה ספק בכדאיות של ניהול מאבק משפטי על הזכויות שלו להירשם כבעל הזכויות הבלעדי בנחלה שכן, במקרה והבן הממשיך איננו יכול לעמוד בחובתו לפיצוי אחיו בהתאם לחלק שמגיע להם בירושת הוריהם, על פי החלק היחסי בעיזבון, ממילא יחולו הליכי הוצאה לפועל שיגרמו למכור במכירה כפויה את נחלת הוריו על מנת לפרוע את חובו לאחיו.

 

מהו הסכם ירושה בין אחים?

בשל העובדה כי בן ממשיך פיצוי אחים מהווה נושא מורכב שלא פעם מהווה עילה לסכסוכים משפחתיים, חשוב מאוד לבצע חלוקת ירושה בין אחים מראש בצורה חכמה וזאת כדי למנוע את הסכסוכים המדוברים. ניתן לערוך כיום הסכם ירושה בין אחים באופן מפורט ומדויק אשר יעמיד דברים על דיוקם גם בהווה אך גם בעתיד בכל בעיה כלכלית שעלולה לצוץ בניין המדובר. ישנם אחים שיחליטו לבצע הליך של הסתלקות מירושה לטובת אח וזאת כדי לאפשר לאחיהם לקבל את כל הנחלה כבן ממשיך לידיו, אך ישנם כאלה שלא יסכימו לוותר על חלקם בשום אופן ועל כן, במקרה הזה אין טוב יותר מאשר לפנות לעורך דין מקצועי ומנוסה בתחום, אשר יסייע לכם לערוך הסכם ירושה בין האחים שיסדיר את כל העניינים החשובים בתחום וימנע מכם להגיע לסכסוכים ומריבות משפחתיות.

 

צור קשר - לכל שאלה מוזמן להשאיר פרטים

בלוג
191natan@gmail.com

שיקום נוף

פיתוח נוף הוא דבר חשוב ביותר, אשר צריך להתבצע רק על ידי יועץ פיתוח נוף מקצועי ומנוסה בתחום. יועץ זה צריך להיות בעל יכולת ומסוגלות

קר עוד
בלוג
191natan@gmail.com

גוש 7676 – קרקע חקלאית מבטיחה

כשאנו חושבים על תכנון העתיד ועל אפשרויות הבניה, אנו חושבים על קרקע חקלאית מבטיחה. קרקע חקלאית עם פוטנציאל הפשרה זה הסוד לעתיד בטוח לנו ולילדנו.

קר עוד