כדאי לדעת

היום הוא שיר נפרד

ביאליק יוצר מערכת של הולכה מהסבל של האם אל הלחם, המזון שהיא נותנת לילדיה, ואיך הוא מכיל בתוכו את תמצית

"העיניים הרעבות"

שיר אחר שעוסק באהבה, בבעיה גדולה סביב האהבה. הדבר מאומת עם השיר של טשר' "את כה ריחנייה." כאם עומד נער

תהליכים אסוציאטיביים

ביאליק מעז ורוצה לסיים את השיר שם. השירה של ביאליק היא פתוחה – משאירה את עיקר ההתרחשות של השיר מעבר

ממד הטראומתי של הדור

המקום הזה שביאליק נכנס אליו של כותב הטראומה של הדור, דווקא הוא אחראי להיותו כל כך מפורסם. הוא יוצר נאמנות

טשרניחובסקי

טשרניחובסקי, "ראי אדמה" שיר ארץ ישראלי אחרי שטשר' עלה לישראל. זה שיר אבל שהפך לסמל לאבלות, נכתב לא בהברה אשכנזית.

אידיליה והמסורת

הטבע, היצר, הארוס, האהבה, הגוף, הנשיות, התנועות של הטבע בתוך הגוף בתוך כל הדברים, המחשבה על הזיקה בין האדם לטבע

אבא קונסטנטין שפירא

השיר "אכן רוח היא באנוש" של המשורר אבא קונסטנטין שפירא היא דוגמה מעולה כדי לראות את ההגזמה של הרגשנות בשירת